Mededelingenblad (Clubblad)

Het mededelingenblad verschijnt in principe vier keer per jaar.

Kopij dient te worden gezonden naar de redactie.
Voor 2017 (Jaargang 54) gelden de volgende data:

Editienr.: Kopij uiterlijk bij redacteur op: Verschijnt rond:
1 1 februari 23 februari
2 3 mei 24 mei
3 2 augustus 24 augustus
4 1 november 23 november

De redactie

ZHPV Redactie Abeelzoom 52
2719 GT Zoetermeer
mac.j.bird@hetnet.nl